Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. De leerlingen hebben hier een cijfer voor gekregen. Er zijn een aantal onvoldoendes gevallen. Hierna hebben de leerlingen jeugdjournaal gekeken. Aan de hand hiervan hebben ze een presentatie gegeven over de belangrijkste onderwerpen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week: