Behandelde lesstof:
Beste ouders,

We zijn deze les begonnen met een spellingsdictee. Dit gaan we elke week doen, ik wil daarom dat alle leerlingen vanaf volgende week een dicteeschrift bij zich hebben. Na het dictee heb ik met de leerlingen het huiswerk nagekeken en waar nodig extra uitleg gegeven.

Het tweede uur zijn we begonnen met het onderdeel grammatica. Na een uitleg over het ‘werkwoord gezegde’, zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de opdrachten.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra (docent taal)

Huiswerk voor volgende week: