Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. De leerlingen moeten de fouten verbeteren. Vervolgens hebben we het jeugdjournaal gekeken. Aan de hand hiervan hebben de leerlingen een samenvatting moeten schrijven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Neem een boek mee!