Behandelde lesstof:
Beste ouders,

vandaag zijn we de els begonnen met een spellingdictee. Vervolgens hebben de leerlingen naar het jeugdjournaal gekeken en hier een verslag over geschreven. Volgende week krijgen ze hier een cijfer voor.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week: