Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. Dit is afgenomen in de vorm van een toets. De leerlingen hebben dier dus ook een cijfer voor gekregen. Vervolgens hebben de leerlingen tijd gekregen om aan hun boekbespreking te werken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Boekbespreking af!