Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingsdictee. Dit hebben we deze week klassikaal nagekeken. Vervolgens hebben we ook het huiswerk klassikaal nagekeken. Hierna zijn door gegaan met het onderdeel grammatica. Na een uitleg over het onderwerp ‘werkwoord gezegde’ zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de opdrachten.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
Taalboek blz. 73