Behandelde lesstof:
Beste ouders,

vandaag zijn we de les begonnen met een spellingsdictee. Hierna hebben we het huiswerk nagekeken. Nadat het huiswek nagekeken was, zijn we doorgegeaan met het onderdeel ‘grammatica’. Deze week ging het over het gebruik van ‘s. Na de uitleg mochten de leerlingen zelfstandig aan de slag met de bijbehorende oefeningen. Dit hebben we vervolgens klassikaal nagekeken. De leerlingen mochten aan einde van de les een begin maken aan taak 1 uit de toetstrainer.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer taal blz. 9 t/m 12