Behandelde lesstof:
Beste ouders,

De leerlingen zijn vandaag begonnen met een spellingsdictee. Vervolgens heb ik samen met de leerlingen het huiswerk klassikaal nagekeken. Hierna zijn de leerlingen begonnen met het maken van de volgende taak. Dit gaat over spelling. Het is de bedoelingen dat de leerlingen de woorden die fout gespeld zijn kunnen herkennen. Volgende week kijken we taak 2 na.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Taal taak 2 (voor degene die het niet af hebben gekregen in de les)
Toetstrainer begrijpend lezen taak 1