Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag hebben we een herhaling gedaan van de stof van vorige week. Ik heb uitleg gegeven over breuken optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen en vereenvoudigen. Klassikaal hebben we de opdrachten op bladzijde 70 besproken. Na de pauze zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan met de overige opdrachten.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Kübra

Huiswerk voor volgende week:
Opdrachten breuken blz 71.