Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Zoals gewoonlijk zijn we de les gestart met het nakijken van het huiswerk van afgelopen week. Opgaven 32 en 33 hebben we klassikaal besproken. De leerlingen zijn hierna zelfstandig aan de slag gegaan met oefening 34 op bladzijde 97. Na de pauze zijn we begonnen met de nieuwe toetstrainer boekjes van citomateriaal, de leerlingen hebben gewerkt aan taak 1 van rekenen.

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Kübra

Huiswerk voor volgende week:
Leerlingen die taak 1 niet af hebben gekregen, krijgen dit mee als huiswerk.
Voor de hele klas is het huiswerk voor volgende week bladzijde 98, oefening 35.