Behandelde lesstof:
Emre heeft vandaag gewerkt aan het vak Economie tijdens de les heeft hij paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk 2 gemaakt. Daarna heeft hij een opdracht voor het vak Biologie gemaakt. Vervolgens is hij begonnen aan het huiswerk voor Nederlands ( hoofdstuk 2 )
Kerem heeft het grootste deel van de les aan wiskunde gezeten. we hebben de balansmethode en het inklemmen van formules samen geoefend. Dennis heeft gewerkt aan zijn wiskunde huiswerk was maken van opdrachten 36 tot en met 39 van ( hoofdstuk 2.4 )
Bilal heeft vandaag gewerkt aan Wiskunde. We hebben samen een aantal opdrachten gemaakt van hoofdstuk 3 waarin hij telkens de grootte van een hoek moest berekenen .

Huiswerk voor volgende week:
NVT