Behandelde lesstof:
Kerem heeft vandaag aan het vak Economie gewerkt. Hij heeft de opdrachten van hoofdstuk 3 gemaakt. Jabir heeft zijn boeken helaas niet meegenomen vandaag dus heeft hij uit een leesboek gelezen. Emre heeft vandaag zijn huiswerk gedaan voor het vak Biologie. Bilal heeft vandaag aan zijn wiskunde gewerkt. Ik heb hem de “Balansmethode” uitgelegd. Daarna heeft hij gewerkt aan zijn sector- werkstuk.

Huiswerk voor volgende week:
Neem altijd een extra boek (van een ander vak) mee voor het geval je klaar bent met het leren voor een vak.