Behandelde lesstof:
Vandaag hebben we gewerkt aan taal. Eerst hebben we een werkblad gemaakt met open en gesloten lettergrepen. Dit hebben we ook geoefend met een kort dictee.
Vervolgens hebben we een tekst gelezen uit het onderdeel begrijpend lezen (op blz. 12). Deze hebben we t/m vraag 4 af.
Van het onderdeel spelling hebben we blz. 80 en 81 gemaakt van oefening 1 t/m 5.
Aan het eind zijn we begonnen met oefening 1 van het onderdeel woordenschat op blz. 109.

Huiswerk voor volgende week: