Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee. Hierna hebben we de tekst op blz. 15 uit het boek gelezen en hebben we de bijbehorende opgaven gemaakt op blz. 16 en 17.
Ook hebben we blz. 79 over woorden op -tie, blz. 87 over verkleinwoorden en blz. 88 over de lange klankgroepen gemaakt van het onderdeel spelling.
Daarna hebben we geoefend met tegenstellingen.

Huiswerk voor volgende week: