Behandelde lesstof:
Vandaag hebben we met Sude aan het vak Taal gewerkt.
Eerst zijn we begonnen met een dictee waarin verschillende regels aan bod komen. Ik heb opgemerkt dat Sude nog moeite heeft met spelling, vooral ook met het schrijven van één of twee klinkers. Hier zullen we de komende tijd meer mee oefenen.
Na het dictee hebben we enkele woorden geoefend met een lange of korte klank.
Vervolgens hebben we uit het boek Taal gewerkt aan en paar opdrachten. In deze opdrachten ging het om het hele werkwoord en de stam. Dit ging wel goed, alleen maakte Sude nog wel spellingsfouten hierin.
Ook hebben we oefeningen gemaakt met verkleinwoorden.
Aan het eind van de les heeft Sude voorgelezen uit een leesboek.

Huiswerk voor volgende week:
Volgende week zullen we meer tijd besteden aan rekenen.