Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij zijn vandaag weer begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna hebben we met elkaar de dicteewoorden besproken en nagekeken. Ook hebben we aandacht besteed aan de woorden met korte en lange klanken. We zijn daarna zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen. Tijdens het tweede uur hebben we gerekend uit het werkboek van Wereld in Getallen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Ylaisha: laatste opdracht van blz 25, blz 26, blz 27 en blz 28 van het rekenwerkboek
Shinaya: blz 26, blz 27 en blz 28 van het rekenwerkboek