Behandelde lesstof:
beste ouder,

Wij zijn de les begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna zijn we aan de slag gegaan met begrijpend lezen. We hebben twee taken gemaakt, waarvan een zelfstandig. Ook hebben we de regels van de korte en lange klanken weer herhaald en zijn we hiermee aan de slag gegaan in onze schriften. Tijdens het tweede uur hebben we gerekend. Wij zijn verder gegaan met het rekenwerkboek. We hebben ook geoefend met terug tellen over de 100.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Ylaisha: blz. 30 en 31

Shinaya: blz. 29, 30 en 31