Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Op zaterdag 19 januari zijn we begonnen met een spelling dictee. Tijdens dit dictee hebben we ons gefocust op de woorden met lange- en korte klanken. Hierna zijn we aan de slag gegaan met begrijpend lezen. We hebben 3 taken gemaakt en samen met elkaar besproken en nagekeken. Tijdens het tweede uur hebben we de foute dicteewoorden overgeschreven en zijn we aan de slag gegaan met rekenen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week: