Behandelde lesstof:
beste ouder,

Vandaag zijn we begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna zijn we aan de slag gegaan met het rekenwerkboek en het overschrijven van de foute dicteewoorden. Tijdens het tweede uur hebben we zelfstandig gewerkt aan begrijpend lezen. Hierna hebben we de opgaven samen met elkaar besproken en nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Geen