Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij zijn vandaag weer begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna zijn we aan de slag gegaan met begrijpend lezen. Wij hebben eerst twee taken besproken en nagekeken, waarna we zelfstandig aan de slag zijn gegaan. Na de pauze hebben we wederom de taken van begrijpend lezen besproken en nagekeken. Tot slot hebben we zelfstandig gewerkt aan de redactiesommen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Ylaisha: redactiesommen in de vakantie afmaken