Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag zijn we weer begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna zijn we aan de slag gegaan met begrijpend lezen. We hebben de opgaven samen nagekeken. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het overschrijven van de foute dicteewoorden. Tijdens het tweede uur hebben we zelfstandig doorgewerkt uit het rekenwerkboek en keken we de gemaakte opgaven na.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Shinaya: rekenwerkboek blz. 8 en 9
Ylaisha: rekenwerkboek blz. 7, 8 en 9