Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag zijn we de les weer begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we twee opgaven van begrijpend lezen gemaakt. De eerste hebben we samen gemaakt. Hierbij hebben we goed gelet op de alinea´s, plaatjes en titel van de tekst. Ook hebben we aandacht besteed aan de manier waarop we de vragen het beste kunnen beantwoorden. De tweede tekst hebben we individueel gemaakt. Vervolgens hebben we de foute dicteewoorden overgeschreven. Tijdens het tweede uur zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met rekenen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Bladzijde 14 en 15 van het rekenwerkboek