Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Omdat we morgen de gemiste les in gaan halen, hebben we vandaag twee uur aan taal gewerkt. We zijn de les begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we gewerkt uit het werkboek van begrijpend lezen. Verder hebben we de regels van de verschillende woorden herhaald en opgeschreven.

Morgen gaan we twee uur rekenen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Huiswerk voor volgende week:
De foute dicteewoorden overschrijven