Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met spelling. (15 woordjes)
Verder hebben de leerlingen geoefend met tempo-lezen. (Technisch lezen)
Vervolgens hebben we klassikaal gewerkt aan begrijpend lezen. Dit hebben we klassikaal besproken en nagekeken.
Tijdens het lezen kwamen we een aantal woorden tegen: tent, caravan, winterslaap en duinen.
Deze woorden hebben we besproken en de les afgesloten met een klankenspel op het bord.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Huiswerk voor volgende week:
N.v.t.