Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met spelling. (15 woordjes) Dit hebben we klassikaal besproken en nagekeken.Verder hebben de leerlingen geoefend met tempo-lezen. (Technisch lezen)
Tijdens het nakijken hebben we gemerkt dat de verschillen tussen de letters “b” en “d” nog lastig te onderscheiden is. De leerlingen hebben het woord “bed” opgeschreven en kunnen hierbij kijken naar de duimen. We hebben dit besproken en op deze manier geoefend.
Verder zijn de leerlingen aan het werk gegaan met begrijpend lezen. De leerlingen hebben de tekst en vragen zelfstandig gelezen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Huiswerk voor volgende week:
De leerlingen kunnen oefenen met vanuit stencils die ze meegekregen hebben.