Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn wij de les begonnen met technisch lezen. De leerlingen kregen binnen een minuut een aantal woorden aangeboden. We gingen vervolgens verder met dictee. (Dit waren in totaal 15 woordjes met ou en au)
Dit hebben we klassikaal nagekeken en besproken. De leerlingen hebben ook opdrachten met de klanken ou, au en sch gemaakt. Daarnaast hebben de leerlingen de ng en nk aangeboden gekregen en geoefend met de opdrachten. Verder hebben de leerlingen met ou, au, ng en nk bingo gespeeld.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Fatma Karatas

Huiswerk voor volgende week:
Begrijpend lezen
Verder staat het huiswerk in het schrift.