Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Zoals gewoonlijk zijn wij de les begonnen met technisch lezen. Leerlingen kregen binnen een minuut een aantal woorden aangeboden. Vervolgens zijn wij verder gegaan met het nakijken van het huiswerk. Dit hebben wij klassikaal besproken. Ook hebben de leerlingen dictee gemaakt (15 woorden met sch, ng en nk) We hebben de les afgesloten met oefeningen op het bord.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Juf Fatma

Huiswerk voor volgende week:
n.v.t.