Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met spelling, dit hebben we klassikaal nagekeken. Vervolgens hebben de leerlingen binnen 1 minuut geoefend met technisch lezen. (15 woordjes) Na het lezen hebben de leerlingen gewerkt aan begrijpend lezen en de opdrachten klassikaal besproken. We hebben de doelen van Veilig Leren Lezen doorgenomen. Ook hebben de leerlingen uitleg gehad over: aai, ooi en oei.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Juf Fatma

Huiswerk voor volgende week:
Spelling: woorden in het schriftje verbeteren