Behandelde lesstof:
Beste ouders,

We zijn de les begonnen door het herhalen van de letters en klanken. Dit met het doel dat de leerlingen spelenderwijs bezig zijn met de letters. Na het herhalen van de letters zijn we bezig geweest met Veilig en Vlot lezen. De leerlingen hebben de woordjes klassikaal en individueel gelezen. Tijdens het lezen kwamen leerlingen woordjes tegen en vroegen naar de betekenissen. Woorden zoals: ton, vin, tem, reep, boot. (Wat is het verschil tussen boot en een schip) Dit hebben we besproken, zo hebben we ook gewerkt aan woordenschat. De leerlingen hebben geoefend met spelling, het schrijven van 10 woordjes. (Dictee). De woorden hebben we klassikaal nagekeken.
Vervolgens zijn de leerlingen aan het werk gegaan vanuit het werkboekje van de methode Veilig Leren Lezen. Aan het eind van de les hebben we de klanken en woordjes herhaald in de vorm van een spel.

In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Fatma
(Juf groep 3 Taal)

Huiswerk voor volgende week:
Groep 3 taal
Blz 10 en 11