Behandelde lesstof:
We hebben als eerst het huiswerk besproken en afgemaakt wat nog niet af was. De leerlingen hebben de woordjes op blz. 17 klassikaal en individueel gelezen. Vervolgens hebben de leerlingen zelf blz. 19 gemaakt en die hebben we daarna nagekeken. Ook hebben we het verschil tussen de letters b en d besproken met een paar voorbeelden.
Na de pauze hebben we blz. 20 gemaakt en een dictee met de woorden van de bladzijdes die we vandaag hebben gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
bladzijde 21 en 22 uit veilig leren lezen.