Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we met spelling begonnen. De leerlingen hebben een dictee gehad. Dit hebben we klassikaal nagekeken. Vervolgens zijn we verder gegaan met woordjes lezen vanuit methode veilig leren lezen. Verder zijn de leerlingen in groepjes van drie bezig geweest met het lezen, vinden, knippen en plakken van de woordjes op het praatplaatje. Dit was een samenwerkingsopdracht waarbij de leerlingen met elkaar en van elkaar konden leren. Vervolgens hebben we klassikaal gewerkt aan begrijpend lezen. Dit hebben de leerlingen zelf opgeschreven en is het klassikaal besproken. Als laatst hebben we de les afgesloten door de klanken te herhalen. De leerlingen zijn spelenderwijs bezig geweest met het herhalen van de klanken en het bedenken van de juiste woorden hierbij.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Fatma

Huiswerk voor volgende week:
De leerlingen hebben vandaag geen huiswerk gekregen.