Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met woordjes lezen vanuit methode Veilig Leren Lezen. Hiermee zijn de leerlingen bezig geweest met lezen van woordjes binnen 1 minuut. Vervolgens zijn wij verder gegaan met spelling. Verder zijn de leerlingen bezig geweest met het onderdeel begrijpend lezen. De leerlingen hebben de tekst van begrijpend lezen zelf gelezen, de vragen hebben we klassikaal besproken. Als laats kregen de leerlingen klanken aangeboden. Dit hebben we in een spelvorm met het pittenzakje afgesloten.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Juf Fatma

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk staat in het schriftje