Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met het flitsen van woorden vanuit methode Veilig Leren Lezen. De leerlingen moesten binnen een minuut zoveel mogelijk woorden goed lezen. Het viel mij op dat leerlingen dit leuk vinden en graag lezen. Verder zijn de leerlingen zelfstandig aan het werk gegaan aan de opdrachten. Vervolgens hebben de leerlingen een dictee gehad, dit hebben we klassikaal besproken en nagekeken. Als laatst hebben we de les afgesloten door de klanken te herhalen. (Door middel van het pittenzakje spel)

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Juf Fatma

Huiswerk voor volgende week:
De leerlingen hebben een werkboekje gekregen. Dit mogen ze afronden.