Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn wij de les begonnen met een spelvorm. De leerlingen hebben vanuit de klankenbord een letter of klank uitgekozen en daarmee een woord bedacht en dit moeten vertellen of uitbeelden aan de leerlingen van de klas. De leerlingen zijn spelenderwijs bezig geweest met het herhalen van de letters en klanken. Vervolgens gingen we verder met begrijpend lezen. Dit
hebben we klassikaal besproken. Verder zijn de leerlingen zelfstandig aan het werk gegaan vanuit het werkboekje van de methode Veilig Leren Lezen. Na de pauze zijn de leerlingen verder gegaan met het werkboekje. We hebben klassikaal de opdrachten nagekeken en besproken. Aan het eind van de les hebben we met het spel galgje nogmaals de letterkennis herhaald.

In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Fatma
(Juf groep 3 Taal)

Huiswerk voor volgende week:
Werkboekje Veilig Leren Lezen blz. 4