Behandelde lesstof:
eerste deel: In het begin heb ik een dictee afgenomen. Daarna hebben de leerlingen gewerkt aan tekst 5,6 en 7(begrijpend lezen). Ik heb het individueel besproken per leerling.

tweede deel: Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna zijn ze aan de slag geweest met woordenschat.

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!