Behandelde lesstof:
In het eerste deel van de les heb ik een dictee afgenomen. Daarna hebben we de leerlingen de verkeerd gespelde woorden opnieuw geschreven. Vervolgens hebben we geoefend met technisch lezen en woordenschat. Daarnaast hebben de leerlingen met twee begrijpend lezen teksten geoefend, Ik heb de gemaakte opdrachten per leerling individueel besproken.
Aan het einde van het les hebben we klassikaal gelezen, dat ging hartstikke goed.

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!