Behandelde lesstof:
Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan ‘begrijpend lezen’. We hebben het ook samen besproken. Ook hebben de leerlingen allemaal een stukje voorgelezen uit een boek, dat vonden ze erg leuk.

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!