Behandelde lesstof:
Ik heb als eerst een dictee afgenomen. Daarna hebben we het klassikaal besproken. Vervolgens hebben de leerlingen 2 teksten uit de toetstrainer gemaakt. Ook hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna heb ik een aantal teksten individueel besproken.

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!