Behandelde lesstof:
Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag geweest met ‘begrijpend lezen’. Ik heb het individueel per leerling besproken. Dat ging goed. Vandaag waren de leerlingen erg druk. Ook raakten ze vaak afgeleid. Maar ze hebben wel wat kunnen doen. Daarnaast hebben ze de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Over het algemeen hebben ze goed gewerkt!

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!