Behandelde lesstof:
Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna hebben ze uit de toetstrainer ‘begrijpend lezen’ gewerkt. Dat ging goed. Ik heb het per leerling individueel besproken. Aan het einde van de les hebben we klassikaal extra gewerkt aan spelling. De leerlingen raakten af en toe hun concentratie kwijt, maar na een aantal waarschuwingen gingen ze weer goed werken.

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!