Behandelde lesstof:
De leerlingen kwamen rustig binnen. Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarnaast hebben ze gewerkt aan begrijpend lezen en woordenschat. Dat ging goed. Ik heb het ook individueel besproken. Ook hebben de leerlingen een stukje uit een boek gelezen. De laatste 10 minuten hebben de leerlingen naar jeugdjournaal gekeken.

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!