Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee over woorden die eindigen op -ig en -lijk. Ook hebben de leerlingen enkele zinnen geschreven. Hierna is gewerkt uit de boekjes begrijpend lezen of woordenschat en het verbeteren van de dicteewoorden. Aan het eind van de les hebben we samen een tekst doorgenomen met de bijbehorende vragen.

Huiswerk voor volgende week:
nvt