Behandelde lesstof:
We zijn begonnen met een dictee, waarin woorden met -ei, -ij, -ou en au voorkwamen. Ook hebben we een korte zinnendictee gedaan. Hierna is gewerkt uit de boekjes begrijpend lezen, woordenschat. Aan het eind van de les hebben we geoefend aan de hand van een opdracht waarin gekozen moest worden tussen -ei en -ij.

Huiswerk voor volgende week: