Behandelde lesstof:
dictee afgenomen, de leerlingen moeten de woorden die ze fout hebben 5x goed overschrijven in hun schrift. Verder hebben we uitgebreid geoefend met begrijpend lezen.
Het is belangrijk dan de leerlingen wel met schrijfmateriaal en een schrift naar de les komen.

Huiswerk voor volgende week:
nvt