Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met een spellingsdictee. De leerlingen vonden het dictee deze week lastig, daarom hebben ze tijd gekregen om de fouten worden te verbeteren. Vervolgens hebben we het huiswerk klassikaal nagekeken. Hierna hebben de leerlingen een begin gemaaakt aan opgave 11 tot en met 22 van begrijpend lezen.

Ik hoop u hiermee hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 10 t/m 13