Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met het nakijken van het huiswerk. Nadat we het huiswerk klassikaal hebben nagekeken, hebben de leerlingen een spellingsdictee gemaakt. Dit heb ik vervolgens nagekeken. Alle woorden die ze fout hebben geschreven moeten ze drie keer overschrijven. Na de pauze hebben de leerlingen een begin gemaakt aan taak 2 van Toetstrainer Begrijpend Lezen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 17 t/m 24