Behandelde lesstof:
Vandaag hebben we gewerkt aan het onderdeel ‘begrijpend lezen’ in het blauwe boekje. De opdrachten op bladzijde 25 tot en met 31 hebben we in de les gemaakt. Ook hebben we het huiswerk van twee weken geleden besproken. Vervolgens hebben gewerkt uit het ‘Taal’ boekje. We hebben bladzijde 17 tot en met 21 gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor de volgende les is het afmaken van de opdrachten van taak 3 uit het ‘Begrijpend lezen boekje’.