Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we les weer begonnen met een spellingsdictee. De leerlingen hebben in de les de gelegenheid gekregen om woorden te verbeteren. Vervolgens hebben we geoefend met begrijpend lezen. Als laatst hebben de leerlingen spellingsoefeningen gemaakt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 35 t/m 42