Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen we begonnen met een spellingdictee. Daarna hebben we het huiswerk nagekeken. Vervolgens hebben we geoefend met zinsdelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
oetstrainer Taal blz. 76 t/m 80