Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. Hier hebben de leerlingen een cijfer voor gekregen. Vervolgens hebben de leerlingen het jeugdjournaal gekeken. Hierover hebben ze een verslag moeten schrijven en presenteren.

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Spellingwoorden leren